Проект Резолюції Міжнародної конференції щодо всихання соснових лісів

РЕЗОЛЮЦІЯ

Міжнародної науково-практичної конференції

«СОСНОВІ ЛІСИ: СУЧАСНИЙ СТАН, ІСНУЮЧІ ПРОБЛЕМИ

ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ»

(м. Київ, 12–13 червня 2019 р.)

Міжнародна науково-практична конференція проведена під егідою Національної академії наук України та Національної академії наук Білорусі в рамках науково-технічного співробітництва між Україною і Республікою Білорусь.

В роботі конференції взяли участь науковці, представники міжнародних організацій, зокрема Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, органів державної влади, закладів освіти, природо-охоронних установ та громадськості, а також фахівці лісового господарства з України, Білорусі, Німеччини, Польщі, Австрії.

Заслухавши та обговоривши доповіді щодо сучасного стану соснових лісів, зокрема, їхнього масового всихання в різних країнах Європи, а також особливостей ведення господарства в цих лісах в умовах кліматичних змін та антропогенного тиску на навколишнє середовище, учасники конференції зазначають:

Зміна клімату впродовж останнього десятиріччя, зокрема аномально високі температури вегетаційного періоду, тривалі посушливі періоди та меліорація лісових земель Полісся призвели до трансформації гідрологічного режиму значних територій в Україні та Республіці Білорусь. Це негативно вплинуло на структурно-функціональну організацію поліських лісів та їх життєздатність. Відбувається безпрецедентне зниження біологічної стійкості лісів до впливу стрес-чинників та масове розповсюдження в них шкідливих комах і хвороб, що призводить до широкомасштабних патологічних явищ і деградації лісів. Окрім України та Республіки Білорусь, масове всихання лісів відзначено також на теренах Польщі, Росії, Німеччини, Чехії, Угорщини, Словаччини, Румунії, Італії, Австрії та інших країн Європи.

На відміну від інших європейських країн, ліси яких уражені патологічними процесами, чинна нормативно-правова база з ведення лісового господарства України та матеріально-технічне забезпечення лісогосподарських підприємств не дають можливості ефективно реагувати на згадані виклики та зупинити процес масового ослаблення і всихання лісів в Україні. Це призводить до зниження важливих екологічних функцій лісів та безповоротної втрати цінних лісових ресурсів на великих площах, що викликає глибоке занепокоєння серед науковців, освітян та широких кіл громадськості.

З метою консолідації зусиль державних інституцій, міжнародної наукової та фахової спільноти для прийняття швидких і ефективних управлінських рішень щодо вирішення проблеми всихання соснових лісів, а також зважаючи на гостру необхідність розширення і поглиблення досліджень патологічних процесів у соснових лісах та розробки заходів щодо пом’якшення негативних наслідків зміни клімату, учасники конференції вважають за необхідне:

 • Науковим установам поглибити дослідження щодо моніторингу та підвищення біологічної стійкості соснових насаджень в умовах зміни клімату та антропотехногенного навантаження з метою посилення багатофункціональної ролі лісів, зокрема шляхом:
 • удосконалення програм моніторингу лісів та своєчасного інформування про зміни стану лісів, передусім – центральних і місцевих органів державного управління, відповідних лісових та природоохоронних інституцій, засобів масс-медіа та широких кіл громадськості;
 • вивчення генетичної структури соснових популяцій та індивідуальної мінливості;
 • виділення генетичних маркерів стійкості сосни до екстремальних чинників та патогенів;
 • розроблення інтегрованої системи захисту соснових лісів в умовах зміни клімату, зокрема із застосуванням біологічних методів.
 • Просити Кабінет Міністрів України ініціювати питання щодо внесення відповідних змін і доповнень стосовно оперативного прийняття управлінських рішень, спрямованих на локалізацію осередків всихання та формування біологічно стійких насаджень, у такі законодавчі акти:
 • Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» (Закон України від 23 травня 2917 р. № 2059-VIII);
 • Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони тваринного світу» (Закон України від 9 квітня 2015 р. № 322-VIII);
 • Санітарні правила в лісах України (затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 756);
 • Правила поліпшення якісного складу лісів (затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 724);
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р. № 761 «Про врегулювання питань відносно спеціального використання лісових ресурсів».
 • Науковим та освітнім закладам посилити зв’язок науки і виробництва для удосконалення наукового забезпечення лісогосподарських заходів шляхом проведення тренінгів, семінарів, підвищення кваліфікації, інформаційно-просвітницьких програм щодо сучасних проблем лісового господарства.
 • Науковим та освітнім закладам і органам державного управління у галузі лісового господарства:
 • активізувати роботу щодо залучення міжнародної технічної допомоги для вирішення проблем адаптації соснових лісів до несприятливих чинників навколишнього середовища в умовах зміни клімату;
 • опрацювати питання щодо розширення транскордонного співробітництва між Україною та Республікою Білорусь, спрямованого на запобігання всиханню соснових насаджень у Поліській зоні та зниження втрат від загибелі лісів.
 • Лісогосподарському виробництву рекомендувати ширше застосовувати поступові й вибіркові способи рубок та інші заходи, спрямовані на формування мішаних соснових біоценозів природного походження.

За матеріалами: ДАЛРУ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *