Приріст і використання деревини: в Україні і ЄС

Ліс – величезний природний ресурс, частка якого становить більш як 30% території планети. Європейські ліси, куди входять і українські, становлять лише 5%, однак вони використовуються найбільш інтенсивно. Одним із показників сталого користування лісовими ресурсами є приріст деревини, який також характеризує і ефективність лісової політики держави.

Українські ліси: стале зростання

Сьогодні ліси без перебільшення займають одну з ключових позицій у боротьбі зі змінами клімату, забезпечуючи поглинання вуглецю, регулювання паводків, зсувів ґрунту. Вони також тісно пов’язані з життєдіяльністю та культурною спадщиною місцевого населення. Як показує практика ведення лісового господарства в ЄС, значна увага там приділяється питанням лісовідтворення та збалансованого лісокористування. За останні 20 років ліси Європи збільшилися на понад 16 млн га, що за площею дорівнює майже двом територіям Ірландії. Середньорічний приріст європейського лісового покриву становить близько 0,8 млн га за рік. При цьому широке використання деревини у різних галузях економіки ЄС компенсується керованим управлінням її зростання, як наслідок, на потреби ринку вирубується близько 2/3 щорічного приросту європейських лісів.

Площа лісового фонду України становить 10,8 млн га, в тому числі, вкрита лісом – 9,4 млн га, з яких 73% перебувають у підпорядкуванні Держлісагентства. Близько 51% українських лісів віднесено до категорії захисних, водоохоронних та інших цінних в екологічному відношенні, решту становлять експлуатаційні. Лісистість території країни становить 15,9%, причому територіально її рівень досить диференційований. Так, до прикладу, в Івано-Франківській області вона становить 43,2%, а в Запорізькій – лише близько 1,8%. Найбільш оптимальним вважається показник на рівні 20–22%, який дає змогу досягти збалансованості між лісосировинними запасами, обсягами лісоспоживання і екологічними вимогами. Найстаріші ліси України – в Закарпатській області, їхній середній вік становить 63 роки. У зоні Карпат молоді насадження досягають 42%, а решта – 58%. На Україні більша частина насаджень – 56% є молодими. При цьому, незважаючи на відносно невелику лісистість території, Україна за площею і запасами лісу є європейською лісовою державою. За даними Держлісагентства, загальні запаси деревини в лісах Україні оцінюються в межах 2,1 млрд кубометрів.

Запаси є, вирубка – мінімальна

За даними Держлісагентства, у підпорядкованих йому лісах запас деревини на 1 гектарі становить близько 240 кубометрів (7 місце в Європі), в Польщі – 219 кубометрів, Білорусі – 183 кубометри, в Швеції – 119 кубометрів. У цілому по Україні цей показник нижчий і становить 218 кубометрів (9 місце в Європі) за рахунок, у першу чергу, лісів реформованих сільгосппідприємств, які зріджені та перебувають у складному санітарному стані.

Порівняння площі територій і лісів України з найближчими країнами ЄС

За статистикою, в Україні щорічний приріст становить більше 40 млн кубометрів лісу. Під вирубку йде не більше 20 млн кубометрів, тобто половина, а на звільнених ділянках лісівники одразу висаджують нові дерева. Нагадаємо, що упродовж 2018 року Держлісагентство відтворило 44 тис. га лісу, з них майже дві тис. га становили нові ліси. Між тим і Європа, і Україна втрачає значну кількість лісових площ не лише через кількість легальних чи нелегальних вирубок, а й через всихання лісів, яке спричиняє суттєва зміна клімату. Слід зазначити, що за останні роки намітилася тенденція до поступового збільшення обсягів лісокористування. Так, за даними Держлісагентства, за 2017 рік в Україні було заготовлено 18,9 млн кубометрів ліквідної деревини, а за 2018 рік обсяг її заготівлі зріс до 19,7 млн кубометрів. Втім, це менше 1% загального запасу деревини, тобто за зазначених обсягів рубок фактичного запасу лісу вистачить на століття. Окрім того, запас деревини в лісах щорічно приростає. Середньорічний приріст деревини у лісах Держлісагентства становить 3,9 кубометра на 1 га і коливається від 5 кубометрів у Карпатах, до 2,5 кубометра у степовій зоні.

За рік по всіх лісах Україні приростає, за різними даними, від 35 до 43 млн кубометрів деревини. Впродовж 2014–2018 років Держлісагентством відтворено 250 тис. га лісу. І хоча на даний час з об’єктивних причин динаміка створення нових лісів, особливо на Півдні і Сході країни, дещо припинена, в Україні відбувається поступове збільшення запасу деревини, що підтверджує значний економічний і природоохоронний потенціал українських лісів. За даними Держлісагентства деревина від рубок головного користування у загальному обсязі заготівель становить близько 38%. Однак, потенціальні запаси і можливості українських лісів великі і, як вважають вітчизняні та зарубіжні спеціалісти, повністю не використовуються. Реальне використання щорічного приросту перебуває в межах 64%, тоді як в окремих лісових країнах Європи цей показник може коливатись від 70% до 85%. У країнах з розвиненим лісовим господарством і деревопереробною промисловістю вважають, що оскільки ліс є відновним ресурсом, то він повинен приносити благо для місцевого населення, а також поповнювати державний та місцеві бюджети.

В Україні впродовж року вирубується лише 0,9% запасу. До прикладу, у Швейцарії щорічний обсяг рубок відповідно становить 1,9% запасу, Чехії – 2,4%, Фінляндії – 2,8%, Великобританії – 3%, Бельгії – 3,1%. Через збільшення у лісах України площі стиглих і перестійних насаджень, у найближчі роки об’єктивним є збільшення норми заготівлі деревини. Як свідчить лісова статистика, щорічно заходи з формування і оздоровлення лісів (рубки догляду, санітарні, лісовідновні, реконструктивні та інші) здійснюються на площі до 409 тис. га.

Слід зазначити, що невиправдано низький відсоток використання приросту деревини в Україні обумовлений багатьма чинниками, серед яких недосконала законодавча база, неузгодженість дій держави та місцевої влади щодо політики лісокористування, тиск псевдоекологічних організацій, використання проблем лісової галузі у суто політичних питаннях тощо. Все це призводить до поступового збільшення лісового запасу, що, з одного боку, є позитивним моментом, а з іншого – призводить до неминучого старіння лісів та втрати деревиною її технічних якостей. Як результат, втрачає не лише галузь, але й держава, як мінімум, через недоотримання коштів до бюджету.

Підсумовуючи, можна констатувати, що лісове господарство України, займаючи достойне місце серед лісових галузей європейських країн, все ще потребує вдосконалення виробничих процесів, зокрема, у частині раціонального лісокористування та дотримання сталого балансу між приростом запасів деревини та вирубками, постійного моніторингу якості виконанню всіх поставлених планів, цілей та завдань. Українські ліси мають всі потенційні можливості до виведення їх стану та використання до європейського рівня задля здійснення ефективного лісокористування в інтересах громадян і держави.

Олександр КОЗКА

Газета “Природа і суспільство”

За матеріалами: ekoinform

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *