Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою

17 червня міжнародною спільнотою відзначається Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухами. Деградація земель та опустелювання вже давно набули глобального виміру та є одним з найбільших викликів для сталого розвитку людства, спричиняючи серйозні проблеми як екологічного, так і соціально-економічного характеру, включаючи голод та вимушену міграцію населення. Для консолідації світових зусиль у подоланні цих проблем 17 червня 1994 року в м. Париж було прийнято Конвенцію Організації Об’єднаних Націй про боротьбу з опустелюванням у тих країнах, що потерпають від серйозної посухи та деградації земель під впливом природних чи антропогенних чинників.

Саме тому сторонами Конвенції на сьогодні є 193 країни світу, у тому числі і ті, на території яких природні пустелі взагалі відсутні. В Україні ця проблема виникнула років 40 тому, коли в південних областях подекуди зафіксували піщані бурі, почала зникати флора і фауна, а, отже – виїхали люди. На даний час там – пісок. Землі України зазнають впливу деградаційних процесів, серед яких найбільш масштабними є ерозія (близько 57,5% земель країни), забруднення (20% земель), підтоплення території (12% земель). Щорічно фіксується близько 23 тисяч одиниць зсувів. Кількість підземних і поверхневих карстопроявів становить близько 27 тисяч.

Високий рівень розорюваності угідь, в тому числі на схилах, значне розширення посівів просапних культур та практично повне припинення виконання комплексу робіт по захисту ґрунтів, порушення системи обробітку ґрунту приводить до погіршення стану земель. В результаті використання важкої техніки відбувається ущільнення ґрунту, розвиваються ерозійні процеси, надмірне використання добрив призводить до засолення ґрунтів. Ефективними заходами боротьби з опустелюванням, деградацією земель та антропогенним впливом на навколишнє природне середовище являється збільшення лісистості, розробка проектів землеустрою, що забезпечить еколого-економічне обґрунтування сівозміни, а також встановлення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг.

Шановні землекористувачі, пам’ятайте у всіх вас є перед землею обов’язок – зберегти її родючість для нащадків. Закликаємо громадськість приєднатися до відзначення Всесвітнього дня боротьби з опустелюванням та посухами та долучитися до збереження та невиснажливого використання земельних ресурсів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *