Організація Об’єднаних Націй оприлюднила Звіт щодо глобальних лісових цілей

Стратегічний план Організації Об’єднаних Націй щодо лісів 2017-2030 створений для сприяння сталому управлінню лісами. Його основна мета – збільшення площі лісів у світі на 3% до 2030 р., тобто привести 120 мільйонів га землі під лісовий покрив. В основі стратегічного плану лежать встановлені на період до 2030 року шість глобальних цілей щодо лісів.

Глобальна ціль 1

Повернути тенденцію до втрати лісового покриву в усьому світі за допомогою забезпечення невиснажливого лісокористування (включаючи заходи захисту, відновлення, залісення та лісовідновлення) та активізувати зусилля щодо попередження деградації лісів і сприяти глобальним зусиллям по боротьбі зі зміною клімату.

Глобальна ціль 2

Збільшити економічні, соціальні і екологічні блага, що забезпечуються за рахунок лісів, у тому числі шляхом поліпшення умов життя населення залежного від лісів.

Глобальна ціль 3

Значно розширити площу охоронюваних лісів у всьому світі і інших територій, на яких забезпечується невиснажливе лісокористування. Також збільшити частку лісової продукції, яка буде одержана за рахунок невиснажливого лісокористування.

Глобальна ціль 4

Мобілізувати в значно більшому обсязі нові і додаткові фінансові ресурси з усіх джерел в інтересах забезпечення невиснажливого лісокористування; зміцнити співпрацю і партнерські зв’язки в науково-технічній сфері.

Глобальна ціль 5

Сприяти використанню систем управління, спрямованих на забезпечення невиснажливого лісокористування, в тому числі в рамках здійснення документа Організації Об’єднаних Націй по лісах. Збільшити внесок лісів в реалізацію Порядку денного в галузі сталого розвитку на період до 2030 року.

Глобальна ціль 6

Зміцнювати співпрацю, координацію, узгодженість і взаємодію з питань, що стосуються лісів на всіх рівнях, в тому числі в рамках системи Організації Об’єднаних Націй і між усіма організаціями – членами Спільного партнерства по лісах, а також на міжсекторальній основі і між усіма відповідними зацікавленими сторонами.

Звіт про глобальні лісові цілі було сформовано на основі представлених державами-членами національних даних та інформації в формі 52 добровільних національних звітів та 19 добровільних національних вкладів, що складає 75% лісів світу.

За матеріалами: ДАЛРУ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *